Μέγας Δωρητής

Χορηγοί

Προϊοντικοί Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Yποστηρικτές

Με τη Συνεργασία των

Διοργάνωση
               
Με την υποστήριξη:
 
Το Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ υλοποιείται:
Υπό την καθοδήγηση του:
Asset 1@3x
Σε συνεργασία με:
Asset 2@3x
 
Asset 3@3x
Με αποκλειστική δωρεά από το:
Asset 4@3x
Ειδική συνεργασία με: