Οι Ομάδες του Bootcamp

Agri-Tech & Food-Tech Startups

Agri-Tech, Food-Tech & Agrologistics Ideas

Διοργάνωση

 
Ιδρυτικός Δωρητής