Αυτές είναι οι νικήτριες ομάδες του 1ου Trophy-Τροφή Challenge! Νικήτριες Ομάδες

Κατηγορία “Agri-Tech”:

1st Place

SMART METERS ANYWHERE

2nd Place

CHLOE IRRIGATION SYSTEMS & FIBRO-L

Κατηγορία “Food-Tech”:

1st Place

PROSPER

2nd Place

OILWAY

Οι Ομάδες του 1ου Trophy-Τροφή Challenge

Διοργάνωση:
               
Με την υποστήριξη:
 
Το Πρόγραμμα ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ υλοποιείται:
Υπό την καθοδήγηση του:
Asset 1@3x
Σε συνεργασία με:
Asset 2@3x
 
Asset 3@3x
Με αποκλειστική δωρεά από το:
Asset 4@3x
Ειδική συνεργασία με: